‌‌

الف ) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ يك‌ ( ممتاز

1- University of Oxford

2- University of Cambridge

3- University of London

4- London School of Economics and Political Science

5- Imperial College of Science

6- University College London

7- University of Bath

8- University of Warwick

9- Lancaster University

10- University of York

11- University of Essex

12- University of Sussex

13- University of Edinburgh

14 - University of Bristol

15- Cardiff University of Wales (University of Wales College of Medicine وUniversity of Wales, Cardiffتلفيق دو دانشگاه )

16- University of St Andrews

17- Cranfield University

18- University of Durham

19- University of Sheffield

20- University of Southampton

21- Royal Holloway, University of London

22- Kings College London

23- University of Manchester

24- University of Birmingham

25- University of Leeds

26- Goldsmiths College

27- Royal Veterinary College

28- University of East Anglia

29- University of Surrey

30- University of Nottingham

31- Loughborough University

32- Birkbeck College

33- University of Reading

34- University of Glasgow

35- Heriot - Watt University

36- Aston University

37- University of Liverpool

38- University of Salford

39- Newcastle University

40- University of Stirling

41- University of Leicester

42- Queen Mary University of London

43- University of Dundee

44- University of Strathclyde

45- University of Exeter

46- University of Wales, Swansea

47- The Queens University of Belfast

48- University of Bradford

49- Bangor University

50- University of Kent

51- Keele University

52- Brunel University

53- University of Aberdeen

54- University of Ulster

55- University of Hull

56- University of Wales, Aberystwyth

57- City University

5 8 - School of Oriental and African Studies, University of london

 

‌ب) دانشگاه‌ و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ دو ) خوب (

.مدارك‌ اخذ شده‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND) از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو نيز ارزشيابي‌ مي‌شوند، اما توصيه‌ مي‌شود در دوره‌ دكترا(Ph.D.) تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز( ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.

 

1- Sheffield Hallam University

2- University of Wales, Lampeter

3- University of Westminster

4- Nottingham Trent University

5- University of Greenwich

6- University of Hertfordshire

7- South Bank University

8- University of Portsmouth

9- University of Plymouth

10- Napier University

11- University of Brighton

12- Oxford Brookes University

13- University of the West of England, Bristol

14- Manchester Metropolitan University

15- University of Sunderland

16- Robert Gordon University

17- Liverpool John Moores University

18- University of Glamorgan

19- University of East London

20- London Metropolitan University (London Guildhall و North Londonاز ادغام دو دانشگاه )

21- Thames Valley University

22- Middlesex University

23- University of Northumbria at Newcastle

24- De Montfort University

25- Glasgow Caledonian University

26- University of Lincolnshire and Humberside

27- Leeds Metropolitan University

28- University of Central Lancashire

29- University of Huddersfield

30- Kingston University

31- Coventry University

32- Staffordshire University

33- University of Derby

34- University of the West of Scotland

35- Anglia Ruskin University

36-University of Bolton

37- Bournemouth University

38- University of Abertay Dundee

39- Birmingham CityUniversity

40- University of Wolverhampton

41- University of Teesside

42- University of Bedfordshire

43- University of Wales Institute, Cardiff

 

44- University of Lincoln

45- University of the Arts London

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانش گستران پیشرو می باشد
طراحی و پیاده سازی :