دوره های آمادگی و آموزش زبان انگلیسی :


کلیه دانشجویانی که اقدام به تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی میکنند در صورت داشتن مدرک IELTS  یا TOEFL  می توانند  مستقیما برای گرفتن واحد های تخصصی به دپارتمان مورد نظر مراجعه کنند .آن دسته از دانشجویان که دارای این مدارک نبوده یا از اطلاعات کافی برخوردار

نمی باشند در بدو ورود میتوانند در یک امتحان جامع به نام PROFICIENCY EXAM  شرکت کنند که در صورت کسب امتیاز مورد نظر

می توانند به دپارتمان مورد نظر خود مراجعه کرده و ثبت نام نمایند و درصورت قبول نشدن در مرکز امادگی و آموزشی زبان انگلیسی خود دانشگاه ثبت نام نمایند .
آن دسته از دانشجویان که در امتحان PROFICIENCY EXAM  امتیاز مورد نظر را کسب کرده اند همزمان با  گرفتن دروس تخصصی رشته مورد نظر واحدهایی برای تقوت هر چه بهتر زبان انگلیسی در طول ترمهای تحصیلی به انها ارائه خواهد شد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانش گستران پیشرو می باشد
طراحی و پیاده سازی :